Wojewodzki - Logo
Silny, 13 osobowy zespół projektowy
32 lata doświadczenia na rynku
3 pracownie projektowe
Wojewódzki Sp. z o.o. Profesjonalne instalacje sanitarne, grzewcze

Zawiadomienie

Kraków, dnia 02 czerwca 2008

===========================================

ZAWIADOMIENIE
O PRZEKSZTAŁCENIU SPÓŁKI

„WOJEWÓDZKI” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS 0000089636).

W

„WOJEWÓDZKI INSTALACJE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
– SPÓŁKA KOMANDYTOWA”
Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE (KRS 0000307151)

PRZY ZACHOWANIU CIĄGŁOŚCI PRAWNEJ

 

Uprzejmie zawiadamiam, że z dniem 30 maja 2008 roku Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą „Wojewódzki” z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5 wpisana pod numerem 0000089636 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczona numerami NIP 677-001-14-22 i REGON 350013425 przekształciła się w Spółkę komandytową pod firmą „Wojewódzki Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5, wpisaną pod numerem 0000307151 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.


Informuję, że przekształcenie nastąpiło na zasadzie art. 551 § 1 i art. 575 Kodeksu spółek handlowych, ze skutkami przewidzianymi w szczególności w art. 553 § 1 Kodeksu spółek  handlowych - zgodnie z którym spółce przekształconej – a więc spółce „Wojewódzki Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5 (KRS 0000307151) przysługują wszystkie prawa i obowiązki spółki przekształcanej – to jest spółki „Wojewódzki” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5.


Wskazuję, że podmiotem upoważnionym do reprezentacji „Wojewódzki Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa” z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5 (KRS 0000307151) jest „Wojewódzki Instalacje” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie przy ul. Rusznikarskiej – Deptak 5 (KRS 0000290245), działająca przez swój Zarząd w osobach:

  • Jacek Wojewódzki – Prezes Zarządu - jednoosobowo,
  • Grzegorz Wojewódzki – Wiceprezes Zarządu – w ramach reprezentacji dwuosobowej,
  • Ireneusz Żmuda – Wiceprezes Zarządu – w ramach reprezentacji dwuosobowej,
  • Agata Wojewódzka – Członek Zarządu – w ramach reprezentacji dwuosobowej.

W załączeniu przesyłam kopię postanowienia Sądu Rejestrowego.

Dane teleadresowe Spółki nie ulegają zmianie:
Adres siedziby: 31-261 Kraków, ul. Rusznikarska – Deptak 5
Biuro: 31-540 Kraków, ul. Semperitowców 6-8
Telefon: + 48 12 429 33 73
Fax: : + 48 12 422 30 55
E-mail: biuro@wojewódzki.com.pl
Strona internetowa: www.wojewódzki.com.pl

Adresy mailowe i numery telefoniczne poszczególnych pracowników Spółki również nie ulegają zmianie.

Z poważaniem
Jacek WojewódzkiStrona Główna | O Firmie | Zespół | Projektujemy i wykonujemy | Nasze specjalizacje | Stali partnerzy | Kontakt | Referencje | Realizacje | Zatrudnimy | Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2007-2018 Wojewódzki Sp. z o.o.