Wojewodzki - Logo
Silny, 13 osobowy zespół projektowy
32 lata doświadczenia na rynku
3 pracownie projektowe
Wojewódzki Sp. z o.o. Profesjonalne instalacje sanitarne, grzewcze

Referencje

COMARCH

Jako inwestor pragniemy z całą odpowiedzialnością zarekomendować innym Inwestorom w/w firmę, która gwarantuje rzetelne wykonawstwo i terminowość. Jest to godny zaufania wykonawca.
Prezes Zarządu dr inż. Maciej Skocz
Zobacz referencję

Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne KRAKBAU" Spółka z o.o.

Prace powierzone Firmie WOJEWÓDZKI Sp. z o.o., zostały wykonane profesjonalnie i terminowo. Możemy polecić Firmę WOJEWÓDZKI Sp. z o.o. jako solidnego i niezawodnego partnera do współpracy.
DYREKTOR mgr inż. Dariusz Skowyra
Zobacz referencję

P.H.U. "FRAPOL" S p. z o.o.

Dobra współpraca, nowoczesne technologie oraz wysoka jakość robót i dostaw pozwala nam zarekomendować Firmę "WOJEWÓDZKI" każdemu inwestorowi jako wykonawcę robót instalacyjnych o najwyższych standardach światowych.
DYREKTOR Prezes Zarządu inż. Stefan Rachwalski
Zobacz referencję

A&E Plus Spółka z o.o.

Podkreślamy wysoki poziom opracowanej dokumentacji w poszczególnych etapach projektowych oraz terminową realizację umowy co umożliwiło w konsekwencji inwestorowi rozpoczęcie cyklu inwestycyjnego.
Prezes Zarządu: mgr inż arch. Adam Krzeczkowski
Zobacz referencję

Firma "Aspen - Res" Sp. z o.o.

Wszystkie prace zostały wykonane profesjonalnie, terminowo i jakościowo bardzo dobrze. Z cała odpowiedzialnością możemy polecić firmę "Wojewódzki" Sp. z o.o. jako gwaranta rzetelnego i terminowego wykonawstwa robót instalacyjnych.
Kierownik Finansowo Administracyjny Paweł Kowalski
Zobacz referencję

Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A.

Z powierzonych zadań Firma "Wojewódzki" wywiązała się dobrze, zarówno od strony jakości, terminowości, jak i koordynacji robót.
I WICEPREZES ZARZĄDU Dyrektor Ds. Techniczno-Inwestycyjnych mgr inż. Andrzej Sobczak
Zobacz referencję

AKADEMIA GORNICZO-HUTNICZA im. Stanisława Staszica w Krakowie WYDZIAŁ METALI NIEŻELAZNYCH

Prace zostały wykonane bardzo szybko, sprawnie , terminowo, jakościowo bardzo dobrze i bezusterkowo. Należy zaznaczyć, że prace wykonywano w trakcie roku akademickiego, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych Katedr i Zakładów Wydziału. Z całą odpowiedzialnością polecamy Firmę Jacek Wojewódzki jako sprawdzonego, solidnego i pełnego zaufania wykonawcę instalacji co.
Dziekan Wydziału Metali Niezależnych Prof. dr hab. inż. Józef Zasadziński
Zobacz referencję

Firma Handlowa "KrakChemia" S.A.

Kompleksowe instalacje wentylacyjno-klimatyzacyjne w naszych obiektach "Dom Hobby Ogród" oraz "Galeria". Prace wykonane zostały zgodnie z naszymi wymaganiami i oczekiwaniami pod względem technicznym i funkcjonalnym w uzgodnionym terminie.
V-ce DYREKTOR ADMINISTRACJI Kier. Dz. Technicznego mgr inż. Piotr Synowiec
Zobacz referencję

Sobiesław Zasada Ltd. sp.zo.o.

Kierownictwo firmy wykonawczej posiada dobre przygotowanie techniczno-praktyczne, które wraz z dobrą organizacją prowadzenia robót we współpracy z inwestorem pozwoliła osiągnąć zamierzony efekt w zamierzonym w terminie. Jako inwestor z całą odpowiedzialnością możemy polecić w/w firmę jako gwarancję rzetelnego wykonawstwa, terminowości oraz nowych technologii.
CZŁONEK ZARZĄDU V-ce PREZES Danuta Piskorz Kraków, dnia 18.06.2001
Zobacz referencję
Strona Główna | O Firmie | Zespół | Projektujemy i wykonujemy | Nasze specjalizacje | Stali partnerzy | Kontakt | Referencje | Realizacje | Zatrudnimy | Wszelkie prawa zastrzeżone (C) 2007-2019 Wojewódzki Sp. z o.o.