SARS-COV-2. Procesy technologiczne

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami głównych metod likwidacji zagrożeń bakteryjnych i wirusowych, które stosujemy w naszych działaniach.

ULTRAFIOLET

 

 

Promienie ultrafioletowe

Jednym z rozwiązań w sposobie likwidacji zagrożenia okazała się technologia dezynfekcji oparta na promieniowaniu ultrafioletowym UV-C. Działanie bakteriobójcze promieni UV - zwłaszcza promieni UV-C jest dobrze znanym zjawiskiem. Już w 1877 r. dwóch angielskich badaczy odkryło, że namnażanie mikroorganizmów ustaje, gdy są wystawione na działanie promieni słonecznych. Dziś wiemy że odpowiada za to niewidzialny składnik światła słonecznego UV-C. Z fizycznego punktu widzenia promieniowanie UV-C to światło o długości fali od 280 do 100 nm. Długość fali dokładnie 253,7 nm jest przede wszystkim odpowiednia do zabijania wirusów, ale także innych szkodliwych mikroorganizmów, takich jak bakterie, drożdże i pleśń. Dezynfekcja UV-C działa nawet wtedy, gdy zarazki rozwinęły już odporność na konwencjonalne środki dezynfekcyjne, takie jak alkohol, antybiotyki. Dezynfekcja UV działa na wszystkie mikroorganizmy, niezależnie od tego, czy są to pospolite bakterie E. coli, SARS, Legionella czy pleśń. Odpowiednia dawka UV-C, wieloletnie doświadczenie w zakresie aplikacji i niezbędna technologia urządzeń to warunki wstępne pożądanego sukcesu. Liczba dowodów naukowych o skuteczności tej metody stale rośnie w ostatnich latach.

Promieniowanie ultrafioletowe UV znajduje się w zakresie falowego promieniowania elektromagnetycznego, podobnie jak fale radiowe, światło czy promieniowanie rentgenowskie.

Spektrum UV ze względu na skutki działania na organizmy żywe można podzielić na trzy główne obszary:

  • długofalowe UV-A 400 nm – 315 nm, - występuje w promieniach słońca, jest obecne w procesach fotochemicznych. Występuje efekt pigmentaryzacji, efekt erytemalny jest znikomy,
  • średniofalowe UV-B 315 nm – 280 nm, - stosowane w terapiach, tworzy witaminę D, występuje efekt pigmentaryzacji i erytemalny,
  • krótkofalowe UV-C 280 nm 100nm, - mocny efekt bakterio i zarodkobójczy. Przy bezpośrednim kontakcie jest szkodliwe dla człowieka.

Największy efekt bakteriobójczy stwierdzono przy promieniowaniu o długości fali od 250 do 270 nm. Mechanizm bakteriobójczy polega na absorbowaniu przez kwasy nukleinowe i białka energii promieniowania UV-C, która rozpoczyna reakcję chemiczne w jądrach zabijając mikroorganizmy. Promieniowanie UV-C ma najsilniejsze właściwości biobójcze i nieodwracalnie dezaktywuje wirusy, bakterie, grzyby oraz wszelkie inne drobnoustroje.

Potwierdzenie skuteczności

Zgodnie z informacjami naukowymi oraz oświadczeniem Narodowej Komisji Zdrowia w Chinach SARS-CoV-2 jest wrażliwy na promieniowanie nadfioletowe, przede wszystkim z zakresu UV-C. Wynika z tego iż wirus SARS-CoV-2 jak inne bakterie i wirusy może być efektywnie eliminowany poprzez zastosowanie lamp bakteriobójczych emitujących promieniowanie UV-C. Należy jednak pamiętać, że promieniowanie UV-C jest szkodliwe dla skóry i oczu, dlatego ich montaż oraz lokalizacja musi być odpowiednia i bezpieczna dla otoczenia.

 

JONIZACJA

 

Jonizacja, czym jest

Jonizacja jest zjawiskiem naturalnym, które występuje np. w okolicach wodospadów, w lasach czy po burzy. Odczuwalne rześkie powietrze to efekt rozrywania cząsteczek wody, których samotne kationy wodoru i aniony tlenu krążą w powietrzu, dążąc do przyłączenia się do cząsteczki wody. Mniejsze kropelki dyfundują na większą odległość, tworząc ładunki ujemne. Jony ujemne posiadają korzystne właściwości polegające na wiązaniu dodatnich cząsteczek takich jak: wirusy, bakterie, zapachy, roztocza, brud, kurz i wiele innych mikrozanieczyszczeń, powodując ich strącenie i neutralizację – właśnie brak tych cząsteczek w powietrzu powoduje odczuwalny efekt rześkiego powietrza. Instytuty zdrowia na świecie udowodniły pozytywny efekt jonów ujemnych na organizm człowieka m.in. na drogi oddechowe, układ krążenia, układ nerwowy czy poprawę koncentracji.

Jedną z odmian jonizacji jest Promieniowa Jonizacja Katalityczna – RCI, polega na wytwarzaniu jonów ponadtlenkowych i wodorotlenkowych poprzez wykorzystanie katalitycznego działania promieniowania ultrafioletowego na procesy fotojonizacyjne metali rzadkich oraz szlachetnych, które są zawarte w matrycach urządzeń w technologii RCI.

Jak działa jonizacja

Powstałe w opisanym procesie jony z dużą skutecznością likwidują obecne w pobliżu matrycy oraz w pomieszczeniach do których dostarczane jest świeże powietrze drobnoustroje takie jak: wirusy, bakterie, toksyny, pleśnie, grzyby, roztocza, alergeny, likwiduje dym tytoniowy oraz nieprzyjemne zapachy. Technologia ta jest od wielu lat z powodzeniem stosowana w wielu obiektach na całym świecie.

Jonizacja powietrza nawiewanego podczas pracy wentylacji mechanicznej jest doskonałym zabezpieczeniem przed chorobami zakaźnymi, obniża ilość przenoszonych w powietrzu zanieczyszczeń mikrobiologicznych w tym wirusów, bakterii, alergenów oraz rakotwórczych cząsteczek sadzy i gazów spalinowych, które nie są zatrzymane przez filtry. Efektem jest zwiększenie bezpieczeństwa mikrobiologicznego obiektu tym samym zmniejszając możliwość zarażenia się wirusem osób przebywających wewnątrz obiektu.

 

Fotokataliza

 

Filtracja powietrza - fotokataliza

Filtry fotokatalityczne  przeznaczone są do neutralizacji mikroorganizmów. Zgodnie z informacjami producentów filtrów, filtr fotokatalityczny usuwa roztocza, zarodniki pleśni i bakterie oraz unieszkodliwia wirusy z wysoką skutecznością.

Jak działa fotokataliza

Neutralizacja nieprzyjemnych zapachów, usuwanie bakterii z powietrza oraz unieszkodliwianie wirusów odbywa się w wyniku zachodzących pod wpływem światła reakcji chemicznych. Podczas działania światła na tlenek tytanu tworzy się nadtlenek wodoru (H2O2) oraz rodniki wodorotlenowe (OH). Te dwie substancje mają silne właściwości utleniające i działając wspólnie są w stanie rozłożyć substancje wydzielające nieprzyjemne zapachy na bezzapachowy dwutlenek węgla i wodę. Silne utleniacze usuwają również bakterie i unieszkodliwiają wirusy. Fotokatalizator aktywowany jest przez nieszkodliwe źródło emitujące promieniowanie ultrafioletowe. Filtry fotokatalityczne są używane jako element oczyszczaczy powietrza i klimatyzatorów jako trzeci stopień filtracji. Muszą być poprzedzone wstępnymi filtrami, zatrzymujące większe zanieczyszczenia stałe. Uważane są za filtry antybakteryjne.

Wersja PDF:

Pobierz ulotkę