Instalacje c.o.

Każde źródło ciepła, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał, powinno efektywnie współpracować z całym system grzewczym. Mając to na uwadze, oferujemy ogrzewanie obiektów z wykorzystaniem m. in. grzejników płytowych, ogrzewania płaszczyznowego, ogrzewania powietrznego i promienników gazowych.