Projekt UE



Wojewódzki Instalacje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – Spółka komandytowa realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie innowacyjnego, unikalnego systemu wentylacji higienizującej powietrze w trybie ciągłym” 

Krótki opis projektu

Celem projektu jest opracowanie nowego systemu wentylacyjnego higienizującego w sposób ciągły powietrze wewnątrz obsługiwanych pomieszczeń bazującego na dezynfekcji promieniowaniem UV-C powietrza nawiewanego do pomieszczeń, możliwego do zastosowania w istniejących i nowych systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych, które przetłaczają powietrze w kanałach wentylacyjnych. System to odpowiedź na sytuację epidemiczną, a jego wdrożenie umożliwi uzyskanie wieloaspektowej korzyści zdrowotnej społeczeństwa.

Rezultat projektu to docelowo jedyne i unikalne tego rodzaju rozwiązanie dostępne w sektorze instalacyjnym (HVAC), którego skutki będą posiadały potwierdzoną skuteczność, a jednocześnie będzie zapewniało bezpieczną pracę w trybie ciągłym (bez względu na obecność osób w pomieszczeniach). Efekty działania systemu będą widoczne już po 24h działania systemu i będą utrzymywane na stałym poziomie.

Wartość projektu: 
3 349 601,89 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:
2 143 545,45 PLN

Planowany okres realizacji projektu:
01.08.2021 – 30.09.2023