Systemy oddymiania i zabezpieczenie przeciwpożarowe

Systemy oddymiania i ochrony przeciwpożarowej należą do kluczowych elementów obiektu budowlanego. W trosce o bezpieczeństwo ludzi, ich dobra materialne i środowisko naturalne projektujemy i wykonujemy instalacje ppoż (hydrantowe, tryskaczowe) oraz wentylacji pożarowej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa i ochrony ppoż budynków.