Zarząd

Jacek Wojewódzki - Prokurent

Agata Wojewódzka - Prokurent

Ireneusz Żmuda – Wiceprezes Zarządu

Michał Lewandowski – Członek Zarządu

Marta Szklarczyk – Członek Zarządu

Hubert Skrzypek – Członek Zarządu