Sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, ciepłownicze

W zakresie sieci wodociągowych i gazowych zajmujemy się projektowaniem i wykonywaniem systemów na potrzeby przemysłu, a także na terenach osiedli wielorodzinnych wraz z przyłączeniami do budynków. Oferujemy również projekty i realizacje sieci kanalizacji grawitacyjnej, ciśnieniowej i podciśnieniowej wraz z odpowiednim uzbrojeniem (separatory, studnie, osadniki i przepompownie ścieków).