O firmie

Podstawowy profil działalności Firmy, od początku jej powstania to usługi w zakresie wykonawstwa instalacji sanitarnych, gazowych, grzewczych, wentylacji i klimatyzacji dla obiektów budownictwa przemysłowego i mieszkaniowego i użyteczności publicznej. 
W latach dziewięćdziesiątych, w oparciu o doświadczenia wynikające z zasad gospodarki rynkowej i oczekiwań klientów, Firma poszerzyła działalność o usługi w zakresie kompleksowego projektowania inwestycji oraz o wykonawstwo robót budowlanych. W 2002 roku, w trosce o jak najwyższy standard usług, Firma wdrożyła System Zarządzania Jakością wg normy PN-EN ISO 9001:2000.